Altötting - poutní město

Altötting – srdce Bavorska – svatyně Evropy

Poutní město Altötting je umístěno v nádherné oblasti bavorských Alp mezi Mnichovem, Pasovem a Salzburgem , navíc jen kousek vzdáleno od jezera Chiemsee se slavnou pověstí o zámku Herrenchiemsee.

Po více než 1250 let bylo toto město spirituálním centrem Bavorska a po více než 500 let významným poutním místem Německa k uctění Panny Marie. Přes jeden milión poutníků a návštěvníků ročně se přijde podívat na tuto dřevěnou sochu “Černé madony”. Naproti oltáři jsou umístěna v bohatě zdobených stříbrných urnách srdce bavorských vévodů, králů a kurfiřtů na znamení jejich hlubokého a loajálního vztahu k bavorskému národnímu posvátnému místu. Mezi nimi také srdce "pohádkového" krále Ludvíka II.
Dnes je Altötting pulzujícím poutním centrem , kde se konají slavnostní mše, procesí se svíčkami a o Svatodušních svátcích sem přicházejí četní poutníci.

Při návštěvě Altöttingu byste neměli vynechat Jeruzalémské panorama – monumentální kruhové panorama znázorňující Ukřižování Krista stejně jako muzeum se svatebním věncem slavné rakouské císařovny “Sissi”, který věnovala Madoně v Altöttingu. Je také možné se účastnit prohlídek města s průvodcem ve stopách císařů, králů a papežů jsou také možné v angličtině.

Region kolem Altöttingu je možné projít pěšky po jedné z četných poutních cest jako cestě sv. Jakuba nebo na kole po Benediktově stezce, spojující místa kde papež Benedikt XVI. strávil své dětství a mládí.
Altötting je také spojován se známými poutními místy v Evropě jako jsou Lourdy, Fatima, Loreto, Czestochowa, Mariazell) jako jedno z těchto poutních míst.

Další informace: www.altoetting.de/en


Bývalý Papež Benedikt XVI. image.enlarge
Bývalý Papež Benedikt XVI. © Katholische Nachrichten-Agentur