Ammergaurské Alpy - Kulturní trasa a putování po jesličkách

Telefonát na jedno z čísel uvedených na informační tabuli stačí, aby audioprůvodce začal vyprávět o dobách, kdy u Döttenbichlu žili Keltové a Římané, přes cestu vedoucí po dnešní silnici v Bad Bayersoien se přepravovala sůl až do Benátek a dokonce i ruský car se sem vydal na léčení a velice si pochvaloval zdejší slatinné koupele. Kulturní trasa v Ammergaurských Alpách zahrnuje celkem 18 různých míst. Každé místo představuje kulturní poklad s vlastní historií – od světového kulturního dědictví UNESCO – kostela „Wieskirche“ přes klášter Ettal, sousoší Ukřižování a oberammergauské Pašijové hry, až po zámek krále Ludvíka Linderhof. Přibližně tři minuty dlouhé příspěvky objasňují architektonické, geografické a historické pozadí týkající se dané pozoruhodnosti.

Putování časem v adventní době

K bohaté kulturní tradici oblasti Ammergauských Alp patří v době adventu vánoční trhy s nejlepšími výrobky regionálního řemeslného umění a cesta po historických jesličkách v Oberammergau. Ve výlohách obchodů lze obdivovat kolem 25 ručně zhotovených jesliček. Vyvrcholením tři kilometry dlouhé okružní cesty po hornobavorské obci jako vystřižené z obrázkových knih je návštěva Oberammergauského muzea. Jsou tu vystaveny věhlasné „Kostelní jesličky“, které věnovali pilní řezbáři při příležitosti dokončení farského kostela Sv. Petra a Pavla v roce 1742. V roce 1872 navštívil dokonce král Ludvík II. tento svět jesliček se 200 figurkami, které představují svatbu v Káni, klanění Tří králů a zrození Ježíše Krista. 

Další informace

Ammergauer Alpen GmbH
Telefon: +49 (0)8822 / 92 27 40
Domovská stránka: http://www.ammergauer-alpen.de