Bavorské svátky 2019/ 2020

Zde jsou představeny a vysvětleny slavnostní dny a svátky slavené v Bavorsku v průběhu roku.

1.1.2019 (1.1.2020) – Nový rok

1. leden se v západních kulturách vyskytuje jako termín počátku roku už od středověku. Římané podle svého kalendáře přesunuli v roce 153 před Kristem počátek roku z 1. března na 1. leden, což byl den nástupu konzula do úřadu. Také roky byly pojmenovávány podle doby působení daného konzula ve funkci.

6.1.2019 (6.1.2020) – Tři králové

Původ tohoto svátku pochází z příběhu o třech králích, kteří byli v povídání o Vánocích v Novém Zákoně nazýváni třemi mudrci z východu. Tito tři mudrci spatřili na nebi v době Kristova narození jasně zářící hvězdu, které se u nás říká hvězda vánoční, a následovali ji, aby došli k čerstvě narozenému Ježíškovi.

19.4.2019 (10.4.2020) – Velký pátek

Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem a každoročně se slaví jako vzpomínka na zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Své kořeny mají Velikonoce v židovském svátku, jež má název Pessach. Velikonoční neděle se slaví 1. neděli po prvním jarním úplňku.

22.4.2019 (13.4.2020) – Velikonoční pondělí

Od 4. století byl tento nejvýznamnější svátek rozčleněn do tří dnů, tzv. Triduum Pascale. Později bylo připojeno druhé velikonoční triduum, tj. Velikonoční neděle, pondělí a úterý, což představovalo tři dny pracovního klidu. (22.4.2019)

1.5.2019 (1.5.2020) – 1. máj nebo Svátek práce

Na zakládajícím kongresu Druhé internacionály (mezinárodní asociace pracujících) v roce 1889 byl tento svátek zaveden jako „den boje za práci“. Jeho hlavním smyslem bylo prosazení odpovídajících pracovních podmínek. Výmarské národní shromáždění ustanovilo 1. máj jako státní svátek pouze pro rok 1919. Byli to až národní socialisté, kteří v roce 1933 zavedli 1. máj jako státní svátek. Od tohoto okamžiku se tento den nazýval „Svátkem národní práce“. Národní socialisté však tento den zneužívali pro svou propagandu, rozpustili odbory a pronásledovali jejich členy. První opravdu svobodná oslava 1. máje se konala v roce 1945 a v obdobném duchu se každoročně slaví dodnes.

30.5.2019 (21.5.2020) – Nanebevstoupení Páně

Nanebevstoupení Páně připomíná výstup Ježíše Krista na místo „k Bohu nejvyššímu“. Tradice tohoto svátku sahá až do roku 370 a slaví se 40 dní po Velikonocích.

10.6.2019 (1.6.2020) – Svatodušní pondělí

Svatodušní svátky (německy: Pfingsten, řecky: pentekoste = „padesátý [den]“) se slaví padesátý den po Velikonocích. Svatodušní svátky, též označované jako „zrození církve“, se vyznačují zvláště náboženskými oslavami. Těmi sváteční doba velikonoční končí. Církev si Svatodušními svátky připomíná událost, kdy po smrti Kristově a jeho zmrtvýchvstání sestoupil Duch svatý na jeho učedníky. Ti od tohoto dne hlásali činy Kristovy. Na mnoha místech Bavorska, jakými jsou např. Bad Kötzting, Sankt Englmar, Ochsenfurt a Erlangen, se v tuto dobu konají překrásná procesí na koních.

20.6.2019 (11.6.2020) – Boží tělo

Boží tělo je římskokatolickým svátkem. Tato „oslava těla a krve Kristovy“ se koná druhý pátek po Svatodušních svátcích.
Svátek Božího těla má svůj osobitý charakter hlavně díky procesím, při kterých věřící kráčí s hostií za monstrancí. Jedním z nejzajímavějších procesí je přitom to k jezeru Staffelsee ve městě Murnau. Je to jediné procesí svého druhu v Německu.

15.8.2019 (15.8.2020) – Nanebevzetí Panny Marie

Nanebevzetí Panny Marie je svátek římskokatolické a pravoslavné církve, který se slaví 15. srpna v převážně katolických farnostech. Tímto svátkem církev uctívá víru v přijetí těla i duše Panny Marie do nebeské slávy. Historie tohoto svátku sahá až do 6. století.

3.10.2019 (3.10.2020) – Den německé jednoty

Den německé jednoty, který se každoročně slaví 3. října, je
v Německu státním svátkem od roku 1990. V tento den došlo ke znovusjednocení obou německých států. Den německé jednoty nahradil na území bývalé Spolkové republiky dříve slavený 17. červen a v bývalém NDR 7. říjen, tedy dříve oslavovaný Den republiky.

1.11.2019 (1.11.2020) – Všech svatých

Svátek Všech svatých je svátkem římskokatolické církve. Tento den, připomínající všechny svaté, je svátkem nezávislé evangelické luteránské církve. V 9. století stanovil papež Řehoř IV 1. listopad svátkem Všech svatých pro celou západní církev.

25.12.2019 (25.12.2020) – 1. svátek vánoční

Hlavní svátek Vánoc. Oslava narození Ježíše Krista, která začíná západem slunce o štědrovečerním večeru dne 24. 12. 25. prosinec je v mnoha státech státním svátkem a prvním dnem vánočních prázdnin. Čas vánoční začíná prvními nešporami Narození Páně a končí nedělí po Zjevení Páně.

26.12.2019 (26.12.2020) – 2. svátek vánoční

Státní svátek, který se v římskokatolické a starokatolické církvi oslavuje také jako den svatého Štěpána.

 


Májka image.enlarge
Májka © BAYERN TOURISMUS Marketing

Leden - Unor »

Hornschlittenrennen (Závody sáněk rohaček) - Schäfflertanz (Originální ...

Masopustní průvod Kipfenbergu - "Fasenickl"

Březen - Duben »

Starkbierzeit (Doba silného piva) - Palmsonntag (Květná neděle) - ...

Silné pivo

Květen - Červen »

Maibaum aufstellen (Postavení májky) - Pfingsten (Svatodušní svátky) - ...

Májka

Červenec - Srpen »

Rytířské hry (Ritterspiele)v Kaltenbergu - Taneční slavnost ...

Září - Ríjen »

Viehscheid nebo Almabtrieb (podzim dobytek-jízdy autem od vysokých ...

Na Oktoberfest

Listopad - Prosinec »

Den sv.Martina (Sankt Martin Tag), Leonhardova jízda (Leonhardifahrt) v ...