Květen - Červen

01.05.2019 — Postavení májky

Každý rok dochází k urputnému soutěžení mezi bavorskými městy a obcemi, kdo bude mít nejvyšší (některé téměř 30 m) a nejmajestátnější májku. Májka vypadá v každém regionu trochu jinak. Na některých místech je zasazena s kůrou na kmeni, jinde je dřevěný sloup hladký a natřený na modrou a bílou s barevnými pentlemi, ozdobený vyřezávanými figurkami a věnci. Stožár se vztyčuje bez pomoci techniky pouze se silnými, dlouhými tyčemi (“Schaibeln”) svázanými dohromady na “nůžky”. Tato práce může trvat i déle než dvě hodiny. Mladíci ze sousedních obcí se často snaží májku ukradnout. Podle zvyku je nutno ukradenou májku vykoupit pivem a jídlem, na kterých si pak pochutnají obyvatelé obou vsí.
 

09./10.06.2019 — Svatodušní svátky  (Pfingsten)

V Bavorsku se v době Svatodušních svátků udržují velice zajímavé zvyky a slavnosti. V Kötztingu (Bavorský les) se vydávají stovky jezdců na ozdobených koních ke kostelíku mimo obec a stejným způsobem se vracejí domů. Jiná jezdecká slavnost se koná například v obci Sankt Englmar (Bavorský les) a v Ochsenfurtu (Francko), kde se kromě jízdy na koni pořádá také "Slavnost klobás" ("Bratwurstfest"), pečené francké speciality. Samozřejmě k tomu patří také pivní slavnosti, například "Erlanger Bergkirchweih" (posvícení v horách).
 

07. - 10.06.2019 — historická hra "Mistrovský doušek" v Rothenburgu

Každý rok na Svatodušní neděli si stovky obyvatel města obléknou kostýmy a zúčastní sehistorické hry "Mistrovský doušek" ("Meistertrunk") v městské Císařské hale.
Podle legendy plánoval císařský maršál Tilly vyplenit město a popravit všechny jeho hodnostáře. Když byl žádán o milost, Tilly vyzval hodnostáře, aby jeden z nich vypil na uvítanou najednou obrovský pohár naplněný vínem. Starosta Nusch úspěšně této výzvě dostál a vyprázdnil pohár, který obsahoval téměř čtyři litry vína.
 

20.06.2019 — Svátek Božího těla (Fronleichnam)

V Bavorsku se koná mnoho procesí. Jedno z nejzajímavějších je jediné jezerní procesí v blízkosti Murnau u jezera Staffelsee, kde se setkávají stovky lidí na malých člunech při mši, kterou slouží místní kněz.
 

Slavnost slunovratu (Sonnwendfeiern)

Noc před oficiálním začátkem léta (každý rok 21. června), slunce dosahuje svého zenitu. V pohanských dobách se léto vítalo četnými ohni na kopcích a v horách. Dnes se tyto staré zvyky stále více obnovují Můžete si proto užívat nádherné slavnosti slunovratu v bavorských a allgäuských horách uprostřed majestátních vrcholů osvětlených malými ohni. Ve Francku a východním Bavorsku také tyto zvyky najdete.
 

2021 — Landshutská svatba

Někdejší hlavní město Bavorska znovu oživujte historii: Každé čtyři roky přes 2000 občanů s velkým nadšením oživuje v originálních středověkých kostýmech lesk pozdního středověku. Oskavy se konají o čtyřech víkendech během tří týdnů: Svatba dcery polského krále Hedviky s bavorsko-landshutským vévodou Jiřím. Další oslavy "Landshutské svatby 1475" se konají v roce 2017.
 

25.06. - 04.07.2019 — Frundsbergfest (slavnost Frundsberg) Mindelheim

Slavnost Frundsberg - každé tři roky si občané Mindelheimu připomínají významný rod knížat ze Schwazu v Tyrolsku, kteří převzali město a vládu nad ním v roce 1467 a určovali osud této oblasti v srdci Švábska po více než 100 let.
 


Májka image.enlarge
Májka © BAYERN TOURISMUS Marketing