Limes

V létě 2005 byl germánsko-rétský limes (opevněná hranice Římské říše) přijat do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Světová kulturní památka limes je „zdaleka tou největší archeologickou krajinnou památkou střední Evropy“. Pro turisty je dobře přístupný na mnoha místech. Téměř 550 kilometrů hraničního opevnění ve formě palisád či údajně až tři metry vysokých kamenných zdí, dále přinejmenším 900 věží, částečně dřevěných, částečně kamenných, více než 60 větších pevností a na 100 menších opevnění, k tomu tábořiště pro civilní obyvatelstvo s domy a lázněmi a také nespočet kilometrů spojovacích ulic, mostů a cest. To vše je limes, jež se z velké části nachází na franském území. V přírodním parku Altmühltal lemují limes významné stavby, které se částečně dochovaly nebo byly věrně zrekonstruovány podle originálu. Neobvyklý Burgus v Burgsalachu, kamenná věž limesu u Erkertshofenu, pevnost Vetoniana v Pfünzu nebo také pevnost Biriciana, stejně jako archeology odkryté lázně ve Weißenburgu a Bad Göggingu – všechny tyto památky jsou působivými svědky dob dávno minulých. Každý si může zvolit svou vlastní cestu, kterou se vydá za historií limesu. Může to být německá cesta římského limesu nebo cyklostezka limesu či turistická stezka limesu.

Další informace

Bayerisches Limes-Infozentrum/Römermuseum
Martin-Luther-Platz 3 - 5
91781 Weißenburg
Telefon: +49 (0)9141 907-124
Telefax: +49 (0)9141 907-121
E-mail: limesinfozentrum@weissenburg.de
Domovská stránka: http://www.bayerischer-limes.de