Příjezd Auto

Plaketa jemného prachu

Ekologické zóny v Mnichově a Bavorsku »

Informujte se o ekologických zónách v Bavorsku a o zavedení plaket pro motorová vozidla od 01.10.08.


Motorway in Bavaria image.enlarge
Motorway in Bavaria © BAYERN TOURISMUS Marketing