Reformace v Bavorsku: Lutherova cesta

Lutherova cesta, kterou založilo" 19 německých reformačních měst, vede od Augsburgu v Bavorsku až do Zeitze v Sasku-Anhaltsku.
V rámci příprav na Lutherův rok 2017 vede turistická cesta od roku 2009 po stopách Martina Luthera a reformace v Německu. Nejjižnější stanice této kulturně-historické cesty je město Fuggerů Augsburg, kde Martina Luthera v roce 1518 vyslechl kardinál Kajetán v prostoru augsburgských paláců Fuggerů. Reformátor přibil svou "apelaci", určenou papežovi, na portál augsburgského dómu a uprchl (údajně) dodnes zachovanou brankou v městských zdech ze svobodného říšského města. Ve východním chóru evangelického kostela sv. Anny visí portál Martina Luthera z dílny Lucase Cranacha staršího proti pohřební kapli rodiny Fuggerů - tato poloha proti kapli katolických Fuggerů, které Luther opakovaně napadal, je velkou kuriozitou. „Muzeum Lutherstiege“, které je součástí tohoto kostela, kromě toho informuje o tom, že se v průběhu Augsburgských říšských dnů psala významná kapitola dějin reformace: „Confessio Augustana" z roku 1530 a „Pax Augustana“ z roku 1555 jsou nejznámější události.

Říšské město Norimberk bylo po "náboženském projednání" jedním z prvních německých měst, které v roce 1525 bez obrazoborectví zavedlo reformaci. Oba hlavní norimberské kostely byly protestantské – kostel sv. Sebalda (nejstarší farní kostel v Norimberku, kde byl také pokřtěn Albrecht Dürer) a kostel sv. Lorenze v nedalekém starém městě (Lorenzer Altstadt) patří dodnes k hlavním památkám města. V kostelu sv. Lorenz patří sousoší „Andělský pozdrav“, které vytvořil Veita Stoß několik let před zavedením reformace, stejně jako tabernákl Adama Krafta z roku 1495 patří k nejvýznamnějším umělecko-historickým dílům Bavorska. Z iniciativy Philippa Melanchthona bylo v roce 1526 založeno dnešní Melanchthonovo gymnázium, před kterým je umístěn  Melanchthonův pomník Jakoba Daniela Burgschmieta z Norimberka.

Nejsevernější bod Lutherovy cesty v Bavorsku je hornofrancký Coburg – někdejší rezidenční město sasko-koburských vévodů. Na hradě Veste Coburg přebýval Martin Luther v roce 1530 šest měsíců. Zde, na jednom z největších a nejlépe udržovaných hradních areálů v Německu, pracoval na bibli, kázáních a četných spisech. Lutherova kaple a dva Lutherovy pokoje připomínají jako součást uměleckých sbírek v pevnosti Veste dodnes velkého reformátora, který kázal v koburském kostele sv. Mořice. Tento nejstarší kostel v Coburgu je dnes také nejvýznamnějším evangelickým kostelem ve městě.

Informace a brožury k bavorským zastávkám na Lutherově cestě: www.luther-tour.de


Lutherův podívaná image.enlarge
Lutherův podívaná © Martin Kluger