Historie plná života – světové dědictví UNESCO v Bavorsku

Mimořádní svědkové lidské a přírodní historie, kteří jsou pyšnými nositeli emblému světového dědictví UNESCO: němí a přitom tolik výřeční svědkové velkolepých kulturních počinů.

Historické jádro Bamberku

Historické jádro Bamberku »

Jedinečný historický obraz města se utvářel více než 1 000 let. Toto město světového dědictví tvoří největší historické jádro Evropy dochované bez poškození. Okolo 2 400 památkově chráněných domů a několik staletí stará čtvrť Gärtnerviertel společně vytvářejí opravdové mistrovské dílo.

Markrabská opera v Bayreuthu

Markrabská opera v Bayreuthu »

Od června 2012 patří také Markrabská opera v Bayreuthu na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Tato budova, dokončená v roce 1748, je jedním z posledních barokních divadel zachovaných v původním stavu. Její interiér se třemi úrovněmi balkonů patří k nejkrásnějším divadelním sálům na světě.

Stone bridge over the Danube in Regensburg

Staré město a čtvrť Stadtamhof v Regensburgu »

Ve středověku byl Regensburg (česky Řezno) politickým centrem Svaté říše římské národa německého a také vzkvétajícím centrem evropského obchodu. 13. července 2006 přijalo UNESCO seskupení „Starého města Regensburgu a čtvrti Stadtamhof“ do Seznamu světového dědictví.

Würzburská rezidence

Würzburská rezidence »

Würzburská rezidence byla spolu se svými zahradami a nádvořím zapsána na Seznam světového kulturního dědictví v roce 1981. Jde o jeden z nejjednotnějších a zcela mimořádných barokních zámků v Evropě.

Hrad Biriciana

Limes »

V létě 2005 byl germánsko-rétský limes (opevněná hranice Římské říše) přijat do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Světová kulturní památka limes je „zdaleka tou největší archeologickou krajinnou památkou střední Evropy“. Pro turisty je dobře přístupný na mnoha místech.

Prehistorické kůlové stavby v okolí Alp

Prehistorické kůlové stavby v okolí Alp »

„Prehistorické kůlové stavby v okolí Alp“ byly uznány jako světové dědictví překračující hranice několika států. Tyto kůlové stavby jsou na Seznamu světového dědictví prvními archeologickými památkami umístěnými pod vodou. Do seznamu UNESCO bylo zapsáno celkem 111 nalezišť těchto kůlových staveb, které se nacházejí v šesti alpských zemích.

Kostel Wieskirche v regionu Pfaffenwinkel »

V krajině mezi řekami Lech, Ammer a Loisach, mezi jižní částí jezera Ammersee a jižním koncem Starnberského jezera až po Ammergauerské Alpy jsou kostely a kláštery rozmístěny tak blízko sebe, jako nikde jinde v zemi.


Historická radnice v Bamberg image.enlarge
Historická radnice v Bamberg © Tourismusverband Franken