Vorařství ve Franckém lese (Frankenwald)

Vorařství v oblasti Frankenwald bylo poprvé zmíněno již v roce 1386. Díky velkému bohatství lesa a mnohým vodním tokům měla oblast výhodné předpoklady pro obchod se dřevem a přepravu dřeva po vodě. Voraři ve Franckém lese zásobovali region kolem Mohanu a Rýnu stavebním dřevem, dokonce i Amsterdam stojí částečně na sloupech z této oblasti.

Úpravy terénu pro tyto účely jako jezy a vorové propusti změnily krajinu, vorařská výroba se stala součástí života mnohých obcí. Voraři prý byli drsní, svérázní a bez konvencí, úzce spjati s přírodou a navíc velcí milovníci žen a pití. Poslední jmenovanou zálibu lze vysvětlit tím, že měli podle tarifní smlouvy nárok na pět litrů piva denně. Hrdost na své kořeny je patrná i na dnešních vorařích, ačkoliv se už tato živnost dnes neprovozuje. Vorařské spolky ale udržují tradici a dorost skutečně nechybí.

V blízkosti města Wallenfels v regionu Oberes Rodachtal se konají od 1. června do 14. září každou sobotu v 15.00 hod. vlhce veselé plavby na voru po řece Wilde Rodach. Potěšení pro mladé i staré.
Kdo by dal raději přednost klidné plavbě, tomu lze doporučit plavbu po řece Rodach od přístaviště vorů Neuses. Ty se konají od května do konce srpna vždy ve čtvrtek večer v 19.00 hod.

Další informace

FRANKENWALD TOURISMUS Service Center
Adolf-Kolping-Str. 1
96317 Kronach
Telefon: +49 (0)9261 601517
Telefax: +49 (0)9261 601515
E-mail: mail@frankenwald-tourismus.de
Domovská stránka: http://www.frankenwald-tourismus.de


Rafting na řece Rodach image.enlarge
Rafting na řece Rodach © Frankenwald Tourismus Service Center